Ovzduší v Praze si zaslouží být čisté

Čistý vzduch je pro každého z nás velmi důležitý. Určitě to znáte sami z vlastní zkušenosti, když je v zimě smogová situace, jež postihuje zejména městské aglomerace, kdy se nedoporučuje ani větrat a dětem vycházet ven. K největším znečišťovatelům ovzduší patří spalování fosilních paliv, průmysl a provoz motorových vozidel. Lze ve městech dýchat čistější vzduch?

Ovzduší v Praze

Emise skleníkových plynů 

Moderní doba stále více dbá na ekologickou stránku života. Stejné platí také pro vytápění rodinných a bytových domů, kdy je cílem nahradit staré metody těmi modernějšími. Třeba v Praze je stále velký počet nemovitostí vytápěných vlastními zdroji tepla, obvykle spalováním zemního plynu. Jenže nízké komíny domovních kotelen dostatečně nerozptylují spaliny do ovzduší. Není divu, že hodnoty oxidu dusíku a síry nebo oxidu uhelnatého jsou na vzestupu a lidi se v době inverze dusí nepříjemným smogem, který se ve městě usadí.

Jaké jsou zdravotní účinky znečištění ovzduší

Ovzduší v Praze, znečištěné emisemi, mohou v krátkodobém horizontu způsobit zvýšení zánětlivých onemocnění plic. Z dlouhodobého hlediska má vliv na zhoršení funkce plic a také na zkrácení délky života v důsledku nemocí, jako je například rakovina plic. Proto je tak důležité působit na změnu paliv používaných v průmyslu, v dopravě i při vytápění domů. Přitom posledně zmíněná možnost má snadné řešení – nahrazení jednotlivých bytových kotelen centrální dodávkou tepla a teplé vody. Přispěje to zejména k lepšímu stavu vzduchu v hlavním městě, což bude mít pochopitelně také pozitivní vliv na zdraví obyvatel.

Řešení se nabízí v podobě centrálních tepláren

Centrální teplárny k výrobě tepla a teplé vody využívají zejména plyn a pak i komunální odpad, který spalují. Tepelná energie je dodávána prostřednictvím dálkových rozvodů, tím dochází ke snížení palivové náročnosti a k úbytku emisí skleníkových plynů, jež vzduch v Praze znečišťují.

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>